Ubezpieczenie NNW nie jest obowiązkowe, jednak często oferowane jest w pakiecie z polisą OC. Czy warto za nie zapłacić? Na czym polega ten rodzaj ubezpieczenia i jakie mogą być jego warunki?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to ubezpieczenie osobowe, choć jego zasady są podobne do tych, które regulują ubezpieczenia majątkowe. Przyznaje ono prawo do świadczenia pieniężnego, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku o określonych w umowie skutkach. Może być oferowane zarówno samodzielnie (np. jako ochrona uczniów wyjeżdżających na wycieczkę), jak i uzupełniająco, jako część pakietów ubezpieczeniowych (np. komunikacyjnych, wraz z OC i autocasco).

Celem ubezpieczenia OC jest pokrycie kosztów odszkodowania wypłacanego ofiarom wypadku (a nie kierowcy, który go spowodował), o tyle NNW zapewnia rekompensatę strat poniesionych przez samego sprawcę i pasażerów. W jakich sytuacjach ubezpieczenie NNW może okazać się naprawdę przydatne?

Ubezpieczenie NNW – zakres, w jakim obowiązuje

Zakres, w jakim obowiązuje ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jest określony w umowie. Zależy on od wysokości składki ubezpieczeniowej – co oczywiste, im jest ona wyższa, tym więcej rodzajów następstw obejmuje polisa (oprócz pobytu w szpitalu pokryje np. zakup sprzętu ortopedycznego).

Zdarzenia, przed których skutkami finansowymi chroni nas ubezpieczenie, możemy wybrać dość dowolnie w trakcie zawierania umowy. Możemy ograniczyć zakres obowiązywania polisy – zarówno czasowo (u większości ubezpieczycieli), jak i nawet terytorialnie (może np. dotyczyć wyłącznie drogi z domu do pracy). Ustalić można również to, kto będzie objęty polisą (np. wyraźnie określić, że odszkodowanie przysługuje tylko kierowcy i jego dziecku, a nie jakiemukolwiek innemu pasażerowi).

Jak już wspomniano, ubezpieczenie chroni przed określonymi następstwami sprecyzowanych nieszczęśliwych wypadków. Należy zatem upewnić się, czy umowa, którą zamierzamy podpisać, zapewni nam odszkodowanie we wszystkich zakładanych przez nas sytuacjach. Bardzo powszechnie stosuje się wyłączenia obowiązywania polisy – np. wypadki spowodowane w stanie nietrzeźwości lub przez kierowcę nieposiadającego ważnych uprawnień.

Wysokość odszkodowania w ramach ubezpieczenia NNW

Wysokość składki wpływa także na rozmiar świadczenia odszkodowawczego (który zazwyczaj idzie w parze z zakresem finansowanych usług) – im pokaźniejsze sumy przekazujemy towarzystwu ubezpieczeniowemu, tym więcej środków otrzymamy w razie wypadku. Trzeba pamiętać jednak o tym, że kwota odszkodowania ustalona w umowie stanowi maksimum, które wypłaci nam ubezpieczyciel.

Co w sytuacji, gdy pieniądze, które przekaże nam firma ubezpieczeniowa, nie wystarczą na pokrycie kosztów następstw nieszczęśliwego wypadku? Najłatwiejszym rozwiązaniem będzie wykupienie polisy w kilku towarzystwach – dochodzi wtedy do kumulacji świadczeń, niezależnie od tego, czy dane zdarzenie stanowiło już podstawę do wypłacenia odszkodowania od innego ubezpieczyciela.

Jest to oczywiście kosztowne posunięcie, jednak warte rozważenia, jeżeli z jakichkolwiek powodów obawiamy się o swoje bezpieczeństwo i o to, że jedna polisa nie wystarczy, aby zapewnić nam powrót do pełnego zdrowia.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/10 (liczba ocen: 0)
VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0 (Fajne: tak - 0, nie - 0)